Ik ga door!

Bedrijfsarts Femke van Leeuwen

Femke van Leeuwen gaat met volle kracht door als ambassadeur voor het vak bedrijfsarts. Ze gaat lesgeven aan coassistenten in Rotterdam en blijft beschikbaar voor meeloopdagen. Oh ja: ze is ook opleider geworden!

‘We zijn nu ongeveer anderhalf jaar bezig met de campagne ‘Bedrijfsarts worden. Het betere werk’. Met blogs en met filmpjes vertellen we over ons vak en over ons werk. We doen ons verhaal bij carrière-avonden, we worden geïnterviewd over ons vak voor bladen en voor websites. Wat zich voor de meesten aan het zicht onttrekt, maar daarom niet minder belangrijk: we maken als ambassadeurs van de campagne tijd vrij voor meeloopdagen door het hele land. Alleen al in 2017 vonden er tientallen meeloopdagen plaats. Zelf heb ik, Femke van Leeuwen, de afgelopen campagneperiode al dertien meelopers gehad. Telkens een feest om mensen kennis te laten maken met ons vak!

Pittig, maar prachtig

Ik durf te zeggen dat we grote sprongen hebben gemaakt. Voor 2016 werden er nog maar een handvol bedrijfsartsen per jaar opgeleid. Nu zitten we in 2017 al op zo’n 70 per jaar. Tegelijkertijd zijn we er natuurlijk nog niet. Er is meer nodig. Om het tekort aan bedrijfsartsen dat gaat ontstaan op te lossen hebben we zo’n 100 tot 150 artsen per jaar nodig die de opleiding tot bedrijfsarts gaan volgen. Een pittige, maar ook prachtige vierjarige medische vervolgopleiding. Na afloop mag je je ‘bedrijfsarts, medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid’ noemen.

Lesgeven aan coassistenten

Eerder kennismaken is dus het motto. Daarom ben ik erg blij dat mijn werkgever ArboNed in Rotterdam goede contacten heeft met de faculteit sociale geneeskunde. Onze bedrijfsartsen zijn hier dit jaar begonnen met lesgeven aan groepen coassistenten. We doen allemaal één groep. We geven één hele dag onderwijs bedrijfsgeneeskunde met veel praktijkperikelen en foto’s. Daarna is er één middag waarin de coassistenten hun opdracht presenteren. Mijn collega-bedrijfsarts Tam Vroeijestijn heeft al bij één groep lesgegeven, met veel plezier en succes. Zelf kom ik in mei in actie. Mijn collega’s Winny Bussemaker (stafarts) en Ardjan de Jong (aios bedrijfsgeneeskunde) volgen later dit jaar. Ik vertel hier later graag meer over in een nieuwe blog. Net zoals ik jullie later graag meer vertel over mijn nieuwe rol als opleider – een ambitie die ik mede door deze campagne heb opgepakt!

Maak kennis met het vak

Hoe dan ook vind ik het heerlijk om te merken dat onze campagne, nu al met 15 ambassadeurs, effect heeft, Ik ga in ieder geval door, omdat ik ervan overtuigd ben dat studenten geneeskunde al veel eerder in hun opleiding kennis moeten maken met ons vak. Als dat gebeurt kunnen ze, veel beter dan nu, een weloverwogen keuze maken!’

Femke van Leeuwen is bedrijfsarts bij ArboNed en beschikbaar voor meeloopdagen in de regio Rotterdam e.o. Ook geeft ze gratis consult aan coassistenten: hoe kun je fit en duurzaam blijven tijdens je loopbaan? Interesse in een meeloopdag of, als je coassistent bent, een consult? Mail Femke!

Weer aan het werk na psychische problemen

WETENSCHAP – Bedrijfsarts worden is één ding, bedrijfsarts blijven is een tweede. ‘Is dat vak na tien jaar nog steeds leuk?’, vraag je je misschien af. Zeker, want bedrijfsgeneeskunde blijft in beweging, óók op wetenschappelijk gebied. Om dat te laten zien, geven we hier regelmatig een inkijkje in recent onderzoek. Deze keer: wat zijn de factoren die werkhervatting na psychische problemen bevorderen of juist belemmeren?

Het komt steeds vaker voor dat mensen door psychische problemen tijdelijk niet in staat zijn hun werk te doen. Na zo’n periode van ziekteverzuim blijkt het veelal lastig om het werk weer op te pakken. Wetenschappers van het Tranzo-centrum van Tilburg University wilden weten hoe dat komt en vooral ook welke factoren juist kunnen helpen om het hervattingsproces wel te laten slagen.

Verschillende perspectieven

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, kozen de onderzoekers ervoor om het probleem vanuit diverse perspectieven te benaderen. Ze stelden vier verschillende focusgroepen samen van elk 8 tot 11 mensen die betrokken zijn bij werkhervatting: leidinggevenden, arboprofessionals, psychologen / maatschappelijk werkers en huisartsen. In uitgebreide sessies vroegen ze deze groepen om aan te geven welke factoren het re-integratieproces volgens hen het meest belemmeren dan wel bevorderen.

Kloof tussen theorie en praktijk

Over het algemeen kwamen de resultaten uit de verschillende groepen mooi overeen. Alle vier gaven ze aan dat werknemers het makkelijkst weer aan het werk gaan als ze (1) zelf gemotiveerd zijn, (2) het werk aangepast wordt om zelfvertrouwen terug te krijgen, (3) collega’s vriendelijk zijn en niet oordelen, (4) ze persoonlijke ondersteuning krijgen en (5) de betrokken zorgprofessionals goed samenwerken.

De kennis over de benodigde ondersteuning is er dus wel. Het lijkt erop dat deze kennis alleen niet voldoende in de praktijk gebracht wordt. Vooral de leidinggevenden zouden daarin een belangrijke rol moeten spelen. Opvallend daarbij is dat juist deze groep op sommige punten afweek van de rest en bijvoorbeeld geen oog had voor de rol van psycho-educatie en conflicten tussen werknemer en werkgever.


Meer wetenschap

Voortijdig dood door lichamelijk werk
Zo houden bedrijfsartsen hun werk leuk

Artsen in spe: maak kennis met Arbeid & Gezondheid

Bij de Medische Carrièredag van MFSU Sams op vrijdag 18 mei a.s. presenteren bedrijfsartsen en verzekeringsartsen zich als partners in het domein Arbeid & Gezondheid. ‘Bedrijfsarts worden. Het betere werk! heeft die dag samen met UWV een informatiestand in Utrecht. Ook verzorgen we samen een workshop.

Arbeid als medicijn, kan het echt?

Bij de stand kun je in gesprek gaan met zowel een verzekeringsarts als een bedrijfsarts. Wat is de invloed van werk op gezondheid? Arbeid als medicijn, kan het echt? Met de workshop krijg je een nog beter beeld van deze twee nauw verwante specialismen in het domein Arbeid & Gezondheid. Samen willen we het verschil maken voor mensen door werken te bevorderen!

Programma & locatie

Het programma van de avond:

16:30 – 17:30 Inschrijving en informatiemarkt
17:30 – 18:05 Gezamenlijke opening
18:10 – 18:55 Ronde 1: Workshops van sponsoren
19:00 – 19:45 Pauze met avondeten en informatiemarkt
19:50 – 20:35 Ronde 2: Sprekers specialismen
20:35 – 21:20 Ronde 3: Het beroep arts en een blik op de toekomst
21:25 – 22:00 Gezamenlijke afsluiting
22:00 – eind Wijnproeverij en informatiemarkt

De Carrièredag vindt plaats in hartje Utrecht, in het Utrechts Centrum voor de Kunsten.

 

Voortijdig dood door lichamelijk werk

WETENSCHAP – Bedrijfsarts worden is één ding, bedrijfsarts blijven is een tweede. ‘Is dat vak na tien jaar nog steeds leuk?’ vraag je je misschien af. Jazeker, want bedrijfsgeneeskunde blijft namelijk volop in beweging. Zeker ook op wetenschappelijk gebied. Om dat te laten zien, geven we hier regelmatig een inkijkje in recent onderzoek. We trappen af met de relatie tussen lichamelijke activiteit op het werk en een voortijdige dood.

Lichaamsbeweging is goed voor je gezondheid. Dat is algemeen bekend. Tegelijkertijd zijn er aanwijzingen dat veel fysieke inspanning op je werk juist negatief kan uitpakken voor je gezondheid. Dit staat bekend als de ‘lichamelijke activiteit paradox’. Een groep onderzoekers van onder meer het VUmc uit Amsterdam wilde wel eens weten of die paradox echt bestaat en besloot het bestaande onderzoek op dit gebied op een rij te zetten.

Groter overlijdensrisico voor mannen

Uit de meta-analyse van 24 studies met in totaal 288.264 proefpersonen bleek er inderdaad een verband te bestaan tussen hoog-intensieve lichamelijke activiteit op het werk en een voortijdige dood. Dat verhoogde overlijdensrisico door lichamelijke arbeid blijkt overigens alleen op te gaan voor mannelijke werknemers. Bij de vrouwelijke proefpersonen werd een dergelijk effect niet gevonden. Het bestaan van de paradox is dus deels bevestigd. Dat lichamelijke inspanning op het werk een ander effect heeft dan in je vrije tijd, heeft er waarschijnlijk mee te maken dat de activiteiten op de werkvloer vaak langdurig belastend zijn. Dat kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat bloeddruk en hartslag chronisch hoger komen te liggen.

Oplossing: meer bewegen

Om de paradox beter te begrijpen is nog meer onderzoek nodig. Maar bedrijfsartsen kunnen nu al hun voordeel doen met de aangetoonde effecten van lichamelijke activiteit. Zo lijkt het ironisch genoeg een goed idee om juist mannen die op het werk al veel lichamelijk bezig zijn te stimuleren ook in hun vrije tijd in beweging te komen. Zo kunnen de positieve effecten van de ene soort beweging de negatieve effecten van de andere soort opheffen.

Zo houden bedrijfsartsen hun werk leuk

WETENSCHAP – Bedrijfsarts worden is één ding, bedrijfsarts blijven is een tweede. ‘Is dat vak na tien jaar nog steeds leuk?’ vraag je je misschien af. Jazeker, bedrijfsgeneeskunde blijft volop in beweging. Zeker ook op wetenschappelijk gebied. Om dat te laten zien, geven we hier regelmatig een inkijkje in recent onderzoek. We trappen af met het thema dat we hierboven al aansneden: ‘Hoe houden ervaren bedrijfsartsen hun werk leuk?’

Om die vraag te kunnen beantwoorden gingen onderzoekers Claudia Maria Greijn en Joost van der Gulden van het Radboudumc in Nijmegen op zoek naar rolmodellen: bedrijfsartsen van boven de veertig die na minstens tien jaar bij een arbodienst nog steeds lol in hun werk hebben. Met 24 van deze mensen gingen ze uitgebreid in gesprek. Deze selectie vormde een goede afspiegeling van de beroepsgroep in gender, leeftijd en aantal jaren werkervaring.

Voldoende afwisseling

Uit de analyse van de gesprekken bleek dat voor het plezier van de ervaren bedrijfsartsen vooral de inhoud van hun dagelijks werk van belang is. Voldoende afwisseling speelt daarbij een cruciale rol. De deelnemers hebben naast hun werk als bedrijfsarts bijvoorbeeld ook een rol als praktijkopleider, ICT-begeleider of adviseur. Verder genieten de artsen van contacten met cliënten en collega’s, zeker als ze daarbij merken dat ze een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren. Ze halen meer plezier uit preventieve werkzaamheden dan uit het draaien van verzuimspreekuren.

Het heft in eigen hand

De ondervraagde artsen geven aan dat ze er zelf voor kunnen zorgen dat hun werk leuk blijft door de regie in eigen hand te houden. Ze ontwikkelen initiatieven, nemen nieuwe rollen op zich en zorgen voor een goede balans tussen werk en privé. Je moet niet vastgroeien in de dagelijkse gang van zaken, maar inspiratie zoeken in en buiten je werk om gemotiveerd te blijven. Je moet je steeds afvragen hoe je je werk zo kunt inrichten dat je loopbaan aantrekkelijk blijft en daarover in gesprek gaan met je werkgever en collega’s.


Meer wetenschap

Voortijdig dood door lichamelijk werk

Mijn eerste lesdag: hoe Harry Potter wil je je voelen?

De afgelopen week ben ik, Bart van Leeuwen, begonnen met de opleiding tot bedrijfsarts bij SGBO. De lesdagen vinden plaats bij Soeterbeeck in Ravenstein. Dit is een voormalig klooster, wat het meteen ook tot een unieke lesomgeving maakt.  Hoe mijn eerste dag eruitzag? Na een tocht door de mist doemt het klooster op, met de mooie tuin eromheen.We worden ontvangen met een drankje in de tuinserre van het gebouw. Daarna volgt  de eerste lesdag in de oude bibliotheek, waar we tussen boeken uit de 17e en 18e eeuw zitten. Hoe Harry Potter wil je je voelen?

Bier uit de omgeving

De ochtend wordt afgesloten met een lunch en een wandeling door de tuin van het klooster. Daarna gaan we nog even door en krijgen we de laatste informatie over wat ons de komende vier jaar te wachten staat. We sluiten af met een borrel en drinken bier dat in de omgeving gebrouwen is. Daar kunnen de meeste mensen wel aan wennen, lijkt mij.  Ik heb er in ieder geval alle vertrouwen in dat het vier goede jaren worden, maar dat liet ik misschien al enigszins doorschemeren:)

Oh ja: mocht je het allemaal niet geloven of wil je het zelf een keer zien of proeven, dan kun je zelf een kamer boeken in het klooster!


Dagje meelopen?

Bart van Leeuwen wil als ambassadeur graag over zijn vak vertellen. Woon in je in de regio rond Rotterdam en wil je een dagje met hem meelopen om meer te weten te komen over vak? Of wil je hem als studievereniging graag laten vertellen over zijn werk? Mail Bart!

Blogs

Wat spreekt mij zo aan in de rol van bedrijfsarts?

Maandag racedag!

Welkom bij mijn blogreeks van deze week. Deze week laat ik, Christiaan Mollema, je elke dag iets zien van mijn werkzaamheden als bedrijfsarts in opleiding. De maandag begint meteen goed. Dit is namelijk de dag waarop ik niet werk:). Ik heb twee jonge kinderen, waarvan er een naar school gaat. Met de ander onderneem ik op de maandag allerlei activiteiten. Bij mooi weer een speeltuin of Artis. Maar vandaag is het… racebaandag!

Meer weten?

Wil je meer inhoudelijke informatie, neem dan contact met mij op. Ik neem graag de tijd om eventuele vragen te beantwoorden. Wil je als coassistent of als arts een dag met mij meelopen om een betere indruk te krijgen? Ook dat kan. Stuur me even een mail, dan hoor je van me!

 

Loop mee met Lianne!

Eind 2016 won ze de NVAB Reinier Zielhuispenning voor haar onderzoeksscriptie: Lianne Schouten. Lianne is AIOS bedrijfsgeneeskunde bij ArboNed en een van de tien ambassadeurs van de campagne ‘Bedrijfsarts worden. Het betere werk!’ Ze nodigt studenten met (sluimerende) interesse voor het vak bedrijfsarts van harte uit om een keer een dag of dagdeel met haar mee te lopen. Want, zo zegt ze: ‘Dan krijg je denk ik heel snel een veel beter beeld van dit specialisme’. Interesse? Stuur haar een mailtje.

Coassistent Sander: ‘Het is veel breder dan ik dacht’

Lianne begeleidde onlangs vier weken lang coassistent Sander. Ze vroeg hem wat hij van het werk vindt. Hij bleek positief verrast. ‘Het is een onderbelicht vak. Het is veel breder dan ik dacht.’

Nieuw: nu ook opleiding via kleinere praktijken

De mogelijkheden om bedrijfsartsen op te leiden waren tot nu toe beperkt. Alleen bij de grotere arbodiensten zijn er opleidingsplaatsen. Bedrijfsarts2022  gaat hier verandering in brengen. Basisartsen kunnen bij hun opleiding tot geregistreerd bedrijfsarts voortaan ook ervaring opdoen in kleinere praktijken zoals maatschappen of zelfstandige bedrijfsartsen.

Bedrijfsarts 2022 is een initiatief van de NSPOH en Yellow Factory. De opleiding is een volwaardige opleiding tot bedrijfsarts en past binnen de eisen van het nieuwe landelijk opleidingsplan. De nieuw opgerichte Stichting Praktijkopleiding Arbo Professionals (SPAP) vraagt voor de aangesloten kleinere praktijken de erkenning aan als opleidingsinstelling. Deze praktijken moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die de SPAP, en uiteindelijk de KNMG, stelt. De NSPOH verzorgt het cursorisch onderwijs.

Aftrap in 2018

Er is meer dan voldoende belangstelling van praktijken en artsen voor het nieuwe initiatief. De eerste groep artsen start begin 2018 met de medische vervolgopleiding bedrijfsgeneeskunde. Ze hebben normaliter in 2022 hun diploma. Meer weten? Check www.bedrijfsarts2022.nl.

 

Nieuwe lichting bedrijfsartsen op komst

De campagne ‘Bedrijfsarts worden. Het betere werk’ maakt artsen en geneeskundestudenten warm voor het vak bedrijfsarts. Dat gebeurt met blogs, vlogs, video’s, nieuwsberichten, door tekst en uitleg te geven bij carrière-events van medische faculteiten, door gastcolleges te geven en door meeloopdagen in heel Nederland mogelijk te maken.

Welkom!

Ondertussen worden natuurlijk ook nu al nieuwe bedrijfsartsen opgeleid. Zo is op 15 mei jl. een nieuwe groep bedrijfsgeneeskunde gestart bij SGBO/Radboudumc. De aios van deze groep zijn: Monique Deckers, Nicolette Dressel, Heleen van Driel, Christel Franssen, Marleen van Hout, Hanneke Kerkhof, Huguette Klumperbeek, Talar Lazarian, Marjolein Lucas, Sherien Makdoembaks, Henk Sanders, Margaux Scheerhoorn, Wilma van Willegen, JeanPaul Zondag, Joris Leeuwenberg en Mohamed El Fare. Welkom in dit prachtvak!

Praktijkopleiders

De praktijkopleiders zijn: Pieter Rodenburg, Freek Broekman, Veerna de Groot, Gaby Aarts, Gert Lanjouw, Cliff Bodeutsch, Patrick Struycken, Paul Janssens, Jan Groenen, John Hoek en Esmeralda Willems.