Kiezen voor leuk en betekenisvol werk

De arbeidsmarkt piept en kraakt. Ook in de geneeskundige zorg. Bestaande artsen gaan en masse met pensioen. En nieuwkomers opteren in toenemende mate voor werkweken van vier dagen. Dat is goed nieuws voor de artsen van nu en voor studenten geneeskunde. Er valt héél veel te kiezen. Die keuze valt steeds vaker uit voor bedrijfsgeneeskunde: de instroom aan bedrijfsartsen stijgt.

Jeroen Croes en Femke van Leeuwen ervaren de nieuwe aanwas aan den lijve. Jeroen is bedrijfsarts en opleider bij ArboConcern en ook universitair docent en onderwijscoördinator bij Amsterdam UMC-AMC/UvA. Femke van Leeuwen is praktijkopleider van bedrijfsartsen bij ArboNed. We vroegen hen waarom mensen kiezen voor de medische vervolgopleiding bedrijfsgeneeskunde. Zien ze hierin bepaalde patronen?

Waardering voor werkcultuur

Volgens Jeroen is er één belangrijk terugkerend element in de keuzes die (basis)artsen maken. ‘Wat ik geregeld hoor is dat mensen met name de werkcultuur in ons vakgebied waarderen. Een cultuur van respect voor elkaar, samen ergens voor staan. Niet louter productie draaien, maar samenwerken met verschillende partijen, met meerdere medische en paramedische disciplines. Samenwerken vanuit één doel – de gezondheid en inzetbaarheid van werkenden verbeteren en behouden – en daar ook echt tijd voor maken.’

Werk zelf vormgeven

Femke is ambassadeur van het eerste uur van de meerjarige campagne Bedrijfsarts worden. Het betere werk! Haar enthousiasme voor het vak is met de jaren alleen maar groter geworden. Als praktijkopleider van bedrijfsartsen ziet ze dit enthousiasme terug bij nieuwkomers in het vak. ‘Met name de tijd die je hebt voor de spreekuren en de ruimte die er hierbij is voor preventie en leefstijladviezen spreekt mensen aan. Dat geldt ook voor de mogelijkheid om de invulling van het werk zelf vorm te geven. Je kunt bij de klant op locatie werken of samen met je collega’s op kantoor werken. Bij ons werk hoort ook het adviseren op beleidsniveau om zo de gezondheid van een grotere groep mensen te helpen bevorderen. Ook kun je onderwijs verzorgen, onderzoek doen, zelfs promoveren. En als dat bij je past kun je ook nog als zelfstandige aan de slag. Voor elk wat wils.’

Gezonde medewerkers

Volgens Femke heeft het vak bedrijfsarts de toekomst. ‘Iedereen wil gezonde, duurzaam inzetbare medewerkers. Iedereen wil fit het werk kunnen blijven doen waar hij of zij voor gekozen heeft. Wij dragen daar direct aan bij. Dat is leuk en betekenisvol werk!’

Online spreekuur met Madelijn

Dinsdag 12 december zit ambassadeur en bedrijfsarts Madelijn de Kleine voor je klaar! Madelijn is een gedreven bedrijfsarts en ondernemer. Als oprichter van WIJZ-bedrijfsgeneeskunde en medeoprichter van Platform Gezond Werk, verbindt Madelijn haar passie voor mensgerichte gezondheidszorg met het ondernemerschap. ‘Mijn werk is uitdagend en afwisselend. En als bedrijfsarts heb ik de mogelijkheid om mensen echt te leren kennen.’

Ontdek hoe Madelijn in haar dagelijkse werk haar expertise inzet om mensen en organisaties gezond te houden. Schrijf je gratis in voor het online spreekuur.

Nieuwe ambassadeurs

Bedrijfsarts Worden verwelkomt twee nieuwe ambasadeurs: Saskia Scheffers (links op de foto), bedrijfsarts in opleiding bij HumanCapitalCare. En Naomi Louisse, bedrijfsarts in opleiding bij Arbo Unie.

Saskia Scheffers was 15 jaar werkzaam als huisarts toen ze merkte dat ze behoefte had aan manieren om het patiëntcontact te verdiepen. Tijdens een meeloopdag bij HumanCapitalCare ging er een wereld voor haar open: ‘Ik vind het echt mooi dat je niet alleen naar een ziekte kijkt, maar veel meer naar een persoon in een organisatie. Zo ontdekte ik dat werk enorm kan helpen om gezond te worden.’

Naomi Louisse was longarts in opleiding in het ziekenhuis, maar zat niet op haar plek. Ze wilde aan de slag buiten het ziekenhuis en liep mee met verschillende specialismen, waaronder bedrijfsgeneeskunde. Via bedrijfsartsworden.nl liep ze een dag mee bij de Arbo Unie. ‘Daar merkte ik dat leuk werk een positieve invloed heeft op je gezondheid. Van die relatie tussen werk en gezondheid was ik mij niet eerder bewust.’

Naomi neemt het stokje van haar collega Leonie Mooyman en Saskia neemt de ambassadeursrol over van Erik-Jan van Wijhe. Veel dank voor jullie inzet afgelopen jaren Leonie en Erik-Jan.

Webinar: werken buiten het ziekenhuis

De Geneeskundestudent, NSPOH, SBOH en BKV organiseren een gratis webinar over de carrièremogelijkheden buiten het ziekenhuis. Het webinar vindt plaats op dinsdag 24 oktober om 19:30.

Kom alles te weten over de opleidingen en het werkveld van bedrijfsarts, verzekeringsarts, jeugdarts, huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, verslavingsarts, specialist ouderengeneeskunde en psychiater. Tijdens het webinar zitten verschillende sprekers voor je klaar, volg je workshops en kun je vragen stellen.

Meer weten of aanmelden? Ga naar https://bkv.jobs/nl/evenementen/artsen/webinar-werken-buiten-het-ziekenhuis

Online spreekuur met Jeffrey

Donderdag 26 oktober 2023 zit ambassadeur en bedrijfsarts Jeffrey Schaap voor je klaar tijdens het online spreekuur. Een digitale interactieve sessie voor artsen en geneeskundestudenten die een carrière in de bedrijfsgeneeskunde overwegen. Jeffrey neemt je mee in zijn werkweek en deelt zijn ervaringen als bedrijfsarts.

‘Als bedrijfsarts heb ik de tijd om iemand te leren kennen. Ik begeleid mensen tijdens een langere periode, waardoor ik verder kan kijken dan alleen het ziektebeeld. Zo kan ik mensen ondersteunen op heel veel vlakken.’

Uiteraard is er ook volop tijd voor al jouw vragen. Het online spreekuur begint om 19:30 en duurt ongeveer een uur. Kom jij ook? Meld je gratis aan via bedrijfsartsworden.nl/onlinespreekuur

Ambassadeurs leveren input voor Arbovisie 2040

Begin september vond er een gesprek plaats met bedrijfsartsen, beleidsmedewerkers van SZW en minister Karien van Gennip. Voor het Ministerie van SZW zijn meldingen van beroepsziekten belangrijke informatie. Welke ziekten krijgen mensen door hun werk, waar en hoeveel? Onze ambassadeurs Stefan van Vuuren, Boyd Thijssens en Femke van Leeuwen schoven aan tijdens het rondetafelgesprek met de minister.

Bedrijfsartsen moeten beroepsziekten melden, maar het aantal meldingen is op dit moment nog laag. In het gesprek met bedrijfsartsen werd daarom gesproken over knelpunten in het melden van beroepsziekten, en over mogelijke oplossingen.

Het ministerie gebruikt de input van het gesprek de Arbovisie 2040.

Meer weten over beroepsziekten en preventie? Ga naar Wat zegt de wet over beroepsziekten?

‘Samenwerken begint met de ander kennen’

‘De bedrijfsarts is in de praktijk nog te vaak een reactieve adviesmachine die in beeld komt als de werknemer zich ziek meldt.’ Dat zegt Boyd Thijssens, voorzitter van de NVAB en ambassadeur van Bedrijfsarts Worden, in een column op medischcontact.nl.

Hij zou willen dat bedrijfsartsen zich meer gaan opstellen als een sociaal geneeskundige die binnen een populatie werkenden de gezondheid beschermt en bevordert.

Meer werken aan preventie

Boyd geeft aan dat binnen de NVAB de roep om meer bezig te zijn met preventieve taken met de dag luider wordt. Maar daarmee is de switch niet zomaar gemaakt, want ‘meer tijd spenderen aan andere taken betekent per definitie ook minder tijd spenderen aan een deel van de huidige taken. En wie gaat dat dan doen?’

Over de schutting kijken

De NVAB-voorzitter denkt dat het daarom nodig is dat bedrijfsartsen meer in gesprek gaan met aanliggende disciplines. ‘In de gesprekken die ik voer, merk ik dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is om breder te kijken dan de discipline waarin je geregistreerd bent. Menig bedrijfsarts voelt zich nog geen sociaal geneeskundige en ze benadrukken vaak vooral de verschillen.’

Samenwerking zoeken

In de column pleit Boyd voor meer gezamenlijkheid in opleidingen, nascholingen en registraties en gemakkelijkere uitwisseling onderling. Hoewel hij snapt dat die stappen niet een-twee-drie kunnen worden gezet.

‘Als NVAB-voorzitter herken ik de valkuil om alleen bedrijfsartsen te spreken. Ik tracht dan ook regelmatig met andere disciplines in gesprek te gaan. Samenwerken begint met de ander kennen.’

Bedrijfsarts Worden op de KNMG Carrièrebeurs

Wil je meer weten over het werk van de bedrijfsarts? Of heb je vragen over de opleiding tot bedrijfsarts? Wij staan voor je klaar op de KNMG Carrièrebeurs op 30 september 2023. Bezoek onze stand en volg onze workshop Bedrijfsarts: Het betere werk!

Tijdens de workshop neemt Mustafa Dönmez je mee in de wereld van de bedrijfsarts – specialist op het gebied van werk en gezondheid. Hoe ziet een werkweek eruit en waarom zou je voor dit vak kiezen? Beleef het zelf tijdens deze interactieve workshop met een boeiende casus, uitdagende stellingen en persoonlijke ervaringen.

Van internist naar bedrijfsarts

Mustafa maakte zelf de overstap van internist naar bedrijfsarts. Toen zijn loopbaanadviseur voorstelde om een dagje mee te lopen met een bedrijfsarts, had hij geen idee wat hem te wachten stond. Maar verrassend genoeg was Mustafa direct geboeid door het vak en de rol van de bedrijfsarts: ‘Je bent niet de behandelaar, maar de gesprekspartner. Als bedrijfsarts kan je doorvragen, de tijd nemen voor een patiënt en voorbij de ziekte kijken.’

Meer informatie & inschrijven

  • Datum: Zaterdag 30 september 2023
  • Tijd: 10.00 – 16.00 uur
  • Locatie: Beatrixgebouw Jaarbeurs, Utrecht

Op de website van KNMG Carrièrebeurs vind je meer informatie en kan je direct inschrijven voor verschillende workshops.

‘RI&E biedt perfect leermoment’

Het SER Arboplatform bestaat vijf jaar. Dat werd gemarkeerd met een dialoogsessie voor een succesvolle en gedragen RI&E. Bedrijfsarts en ambassadeur Jeffrey Schaap was erbij. ‘Een verhelderende en inspirerende sessie.’

Tijdens de viering van het eerste lustrum bespraken ruim veertig arboprofessionals, zoals bedrijfsartsen, ergonomen en veiligheidskundigen hoe ze met elkaar de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beter kunnen laten landen in de praktijk. Jeffrey: ‘Samen de risico’s in kaart brengen leidt tot betrokken werknemers en een kans om te leren. Het is een perfect leermoment voor zowel werknemer als werkgever. Daardoor ontstaan vitale organisaties met ijzersterke teams.’

Vijf jaar Arboplatform

Het Arboplatform is het centrale informatiepunt van sociale partners over gezond en veilig werken en biedt advies, kennisuitwisseling en inspirerende voorbeelden aan werkgevers, werknemers en arbodeskundigen. De lustrumbijeenkomst werd mede georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne.

Foto: SER

Minister zet zich in voor meer artsen buiten het ziekenhuis

De meeste zorg vindt plaats buiten het ziekenhuis. Maar de tekorten aan artsen ‘zonder witte jas’ zijn enorm. Minister Helder pleit daarom voor een integrale aanpak om meer studenten te laten kiezen voor het mooie en dankbare werk in de sociale geneeskunde.

Op een bijeenkomst met studenten geneeskunde, artsen, bestuurders en opleiders sprak de minister over het bekend en bemind maken van de extramurale zorg, oftewel: de zorg buiten het ziekenhuis en de instelling.

Coschappen in sociale geneeskunde

Die integrale aanpak begint wat de minister betreft op de middelbare school. Ze wil dat jongeren daar al enthousiast worden gemaakt voor de zorg. Ook wil ze dat er in de opleiding geneeskunde meer aandacht komt voor extramurale zorg, bijvoorbeeld via coschappen. Ook pleit ze voor meer samenwerking tussen het onderwijsveld, de universiteiten, werkgevers en ministeries.

Gezamenlijke aanpak

De minister zegt dat de tekorten alleen samen kunnen worden aangepakt. ‘We kunnen de uitdagingen in het veranderende zorglandschap alleen het hoofd bieden als wij ons nu gezamenlijk inzetten om het aantal extramurale artsen te vergroten.’

Vergrijzing

De tekorten aan artsen ‘zonder witte jas’ zijn groot. De instroom in de opleidingen blijft achter bij de aantallen die in de toekomst nodig zijn. En de verwachting is dat door onder meer de vergrijzing in de nabije toekomst alleen maar meer artsen nodig zijn in de extramurale zorg. Denk daarbij aan bedrijfsartsen, verslavingsartsen en specialisten ouderengeneeskunde.

Overigens zijn er vrijwel overal in de zorgsector tekorten. Daarom heeft Helder in september vorig jaar al 500 miljoen euro per jaar vrijgemaakt om de zorg als geheel aantrekkelijker te maken.

Lees meer over het arbeidsmarktprogramma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn

Foto: nfu.nl / Ministerie van VWS. Van links naar rechts: René Héman (KNMG), Geraline Leusink (MUMC+), Marjolein v/d Pol (Radboudumc), Minister Conny Helder (VWS), Dov Ballak (NFU), Edith Meijwaard (NVU), Christa Boer (Amsterdam UMC), Lisa Bohm (NFU), Mirjan van Ormondt (VWS), Dini Smilde (NFU), Jacqueline de Graaf (Radboudumc), Menno Reijneveld (UMCG), Annika Berends (VWS)

Stefan schuift digitaal aan bij RTL Z

Werknemers hebben zich vorig jaar in ons land meer ziekgemeld dan ooit te voren. Zo concludeert verzekeraar Nationale-Nederlanden (NN). Gemiddeld zijn Nederlandse werknemers negen dagen per jaar ziek.  De meestvoorkomende redenen? Griep en verkoudheid. Direct daarna volgen psychische klachten. Hoe komt dit zo? En belangrijker: wat kunnen we er aan doen? Bedrijfsarts Stefan van Vuuren schoof digitaal aan in de uitzending van RTL Z op donderdagochtend 1 juni.

Psychisch ziekteverzuim is al jaren hoog, maar we zien het wel fors toenemen, vertelt Stefan uit tijdens de uitzending.  ‘Vermoedelijk zijn de grootste oorzaken de lockdowns die zijn geweest. En de hoge werkdruk die er is, door het grote tekort aan werknemers.’ Hoe kun je werknemers mentaal fit houden? En wie is daarvoor verantwoordelijk? ‘Vitaal blijven op de werkplek is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Psychisch verzuim is vaak een stapeling van meerdere problemen. Praat daarover. Met een bedrijfsarts, manager of vertrouwenspersoon bijvoorbeeld. Zo kun je ontdekken wat je nodig hebt als werknemer of wat je als werkgever kan bieden.’

Bekijk de hele uitzending (het item begint op 0.42 en loopt tot 5.40)

‘Meer studenten willen coschap bij bedrijfsarts‘

Steeds meer geneeskundestudenten zijn geïnteresseerd in het vak van de bedrijfsarts. ‘Het dogma dat werken als arts in het ziekenhuis het hoogst haalbare is, zie ik langzaam verdwijnen.’ Dat zegt Jeroen Croes, bedrijfsarts en opleider, docent en onderwijscoördinator bij UMC Amsterdam.

In een interview met deanderedokter.nl noemt Croes dat een mooie ontwikkeling. Hij denkt dat studenten steeds meer het belang van preventie zien.

Studenten zien gevaren van stress
‘Stress en overbelasting veroorzaken enorme problemen. Het is een actueel thema waar de bedrijfsarts zich in verdiept. Dat spreekt studenten aan die zelf ook al grote druk kunnen ervaren. We gaan van een reactieve gezondheidszorg, waarbij er eerst een ziektebeeld moet zijn dat gefixt kan worden, naar meer preventie.’

1500 co-plekken per jaar
Meer interesse voor het vak betekent ook dat er meer plekken moeten komen waar studenten hun coschap kunnen lopen. Jeroen Croes is ambitieus en zet in op minstens 1500 co-plekken voor bedrijfsartsen per jaar.

‘Nu zijn er structureel te weinig plekken. Onze geneeskundestudenten moeten een afgewogen keuze kunnen maken: huisarts of medisch specialist, klinisch of niet-klinisch werkend. Dat betekent dat er véél meer praktijkopleiders en coassistent-begeleiders nodig zijn, want studenten moeten wel de kans hebben om een coschap te lopen bij het domein arbeid en gezondheid.’

Meer preventie, minder uitkeringen
Een logisch vervolg in dit pleidooi is dat de overheid met geld over de brug moet komen, vindt Croes. ‘Voor de opleiding tot bedrijfsarts is geen overheidsgeld beschikbaar, als enige van alle medisch specialistische opleidingen. Dat is natuurlijk van de zotte. Zeker als je bedenkt wat de uitval van zieke werknemers per jaar kost: meer dan 18 miljard euro aan uitkeringskosten door de ziektewet en arbeidsongeschiktheid samen. Met bedrijfsgeneeskunde die inzet op preventie, vroegtijdig ingrijpen en betere begeleiding naar passend werk is vele miljoenen te besparen.’

‘Baangarantie’ in de sociale geneeskunde

Geneeskundestudenten die zich specialiseren in de sociale geneeskunde hoeven niet bang te zijn dat ze geen baan kunnen vinden. De sector staat te springen om nieuwe mensen.

Uit een analyse van het Capaciteitsorgaan blijkt dat het aantal artsen dat werkt in de sociale geneeskunde in de komende twintig jaar afneemt.

Vorig jaar waren er nog 4100 sociaal geneeskundigen. De verwachting is dat het er in 2042 nog zo’n 3800 zullen zijn. Bij de analyse is ervan uitgegaan dat het aandeel instroom en uitstroom gelijk blijft.

Vacatures

De vraag naar bijvoorbeeld bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, jeugdartsen, donorartsen en forensisch artsen is nu al groter dan het aanbod. Er zijn veel vacatures.

De verwachting is ook dat ze zorgvraag de komende jaren zal stijgen, onder meer door een toename van patiënten met meerdere chronische aandoeningen en een complexe zorgvraag door de vergrijzing.

Het capaciteitsorgaan adviseert de overheid dan ook om meer studenten te laten instromen in studies voor sociaal geneeskundige beroepen. Om over tien jaar genoeg artsen te hebben zodat er aan de zorgvraag kan worden voldaan, zijn er de komende jaren elk studiejaar 1000 nieuwe studenten nodig.

Prijs voor onderzoek naar risico’s voor werkende zwangere vrouwen

Monique van Beukering is in de prijzen gevallen met haar proefschrift over de risico’s voor zwangere vrouwen op het werk: ze won de Burgerpenning 2023 van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).

Van Beukering was een van de negen genomineerden. De commissie die de prijs toekent, beoordeelde de proefschriften op onder meer kwaliteit en relevantie voor een brede groep bedrijfsartsen. Ook keek de commissie of de resultaten herkenbaar of bruikbaar waren voor de dagelijkse praktijk.

Risico’s op complicaties
Uit het onderzoek bleek dat de helft van de zwangere vrouwen in Nederland werkt onder onveilige omstandigheden. Daardoor lopen zij risico’s op complicaties. Volgens Van Beukering, bedrijfsarts bij Zorg van de Zaak en onderzoeker bij Amsterdam UMC, moeten werkgevers meer doen om risico’s te vermijden. Die nieuwswaardige conclusie leidde niet alleen tot artikelen in de vakmedia. Ook het AD en Linda.nl schreven erover.

Betere voorlichting
Tegen Linda.nl zei Van Beukering: ‘Zwanger zijn doe je er niet even bij. Je bent niet langer alleen, maar met zijn tweeën. Het kost veel energie om een kindje te laten groeien.’ En de risico’s zijn aanzienlijk. ‘Vrouwen die veel en onveilig werken, hebben meer kans op een hoge bloeddruk, een miskraam en een vroeggeboorte.’

Van Beukering pleit ervoor dat alle zwangeren goed geïnformeerd worden door hun werkgever. Nu gebeurt dat in slechts 15 procent van de gevallen.

‘Ga naar de bedrijfsarts
Daarnaast roept ze vrouwen op om zo snel mogelijk een afspraak te maken met de bedrijfsarts. ‘Niet pas na 24 weken, wanneer ze uitgeput op mijn spreekuur komen en noodgedwongen moeten stoppen met werken, maar meteen, na tien tot twaalf weken.’

Lees hier het volledige onderzoek.

Workshop over het begeleiden van coasisstenten

Op 11 mei, tijdens de Bedrijfsgeneeskundige dagen in Arnhem, kun je een workshop volgen over wat het begeleiden van coassistenten precies betekent. De workshop wordt gegeven door Jeroen Croes: bedrijfsarts, opleider en docent bij UMC Amsterdam. Voor zijn inspanningen in het geneeskundeonderwijs won hij vorig jaar de Ramazzini prijs.

‘De workshop is bedoeld voor bedrijfsartsen en aios die meer willen weten over het begeleiden van coasistenten. Wat staat je te wachten? Valt het wel te combineren met je eigen werk? We geven een helder beeld hoe een week van een begeleider eruit ziet. Welke handvaten er zijn en hoe een stageprogramma eruit ziet. Daarvoor is straks ook een online toolbox beschikbaar.’

Meer coschapplekken en meer begeleiders
Jeroen zet zich in voor meer coschapsplekken binnen de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. ‘Studenten moeten wel de kans hebben om te proeven van het vak. Daarom zijn ook véél meer praktijkopleiders en coassistent-begeleiders nodig. Op dit congres zijn heel veel bedrijfsartsen en aios uit het land bij elkaar; beter kun je niet hebben. Het thema – Preventie en vitaliteit vanuit de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde – is razend interessant. De bedrijfsarts kan daarin veel betekenen.’

Op 11 en 12 mei zijn de Bedrijfsgeneeskundige Dagen (BG-dagen) 2023 van de NVAB. Naast leden van de NVAB, mogen ook aios bedrijfsgeneeskunde die geen lid zijn zich aanmelden via een speciale regeling: zij mogen éénmalig gedurende de opleiding één dag gratis deelnemen. Meer informatie of aanmelden? Ga naar https://nvab-online.nl/bgdagen.

Nieuw online spreekuur met Mèdelyn

Ben je arts of geneeskundestudent en geïnteresseerd in de opleiding en het vak van de bedrijfsarts? Zoom dan in op ons online spreekuur op 20 april (19:30 – 20:30). Onze ambassadeur van deze editie: Mèdelyn Wennekers.

‘Als arts-assistent in het ziekenhuis kwam ik erachter dat ik meer wilde weten over de persoonlijke verhalen van patiënten. Als bedrijfsarts in opleiding kijk ik in de spreekkamer voornamelijk naar het totaalplaatje om een volledig advies te geven. Je loopbaankeuze hoeft niet permanent te zijn, het belangrijkste is om keuzes te maken die belangrijk zijn voor jou, zonder te luisteren naar het oordeel van anderen.’

Meer informatie & inschrijven

Femke over leefstijl, gezondheid en verbinding

Je kunt Femke van Leeuwen wakker maken voor een gesprek over leefstijl. ‘Leefstijl heeft zoveel invloed op onze gezondheid. Ik verloor mijn vader jong aan leefstijlgerelateerde problematiek. Dat bracht ontzettend veel leed en verdriet. En dat wil ik iedereen besparen.’

Als bedrijfs- en leefstijlarts bij ArboNed zet Femke ze zich elke dag in om leefstijl onder de aandacht te brengen van werkgevers en medewerkers. Ze brengt het onderwerp ter sprake in elk spreekuur, geeft lezingen tijdens lunchsessies en kijkt samen met de werkgever naar kansen. Ook geeft ze zelf graag het goede voorbeeld. ‘Iedereen die mij een beetje kent, weet bijvoorbeeld dat ik altijd de trap neem en nooit de lift, en dat ik lekker koud douche: gezond en een kleine moeite.’

Steeds meer besef

Met het verhogen van de pensioenleeftijd, groeide het besef dat leefstijl veel impact heeft op de gezondheid. Onder werkgevers en medewerkers. ‘Ineens kreeg ik heel vaak de vraag van werkgevers: hoe kunnen we medewerkers helpen gezond hun pensioen te halen? Corona deed daar nog een schepje bovenop: mensen met een minder goede leefstijl bleken vaak extra kwetsbaar.’

Integrale aanpak

Preventie en een integrale benadering is de kern van vitaliteit op de werkvloer, legt Femke uit. ‘Door werkgevers en werknemers te helpen met de middelen die daar al voor zijn in de ArboWet. Zoals de risico-inventarisatie en evaluatie (RIE), het preventief medisch onderzoek (PMO), de preventieve spreekuren en natuurlijk de verzuimbegeleiding. Het mooie is dat bedrijfsartsen zich altijd al met leefstijl bezighielden, dus het past heel natuurlijk in ons werk.’


Femke tijdens een lunchsessie ‘Vitaliteit op de werkvloer’ voor de leden van MKB Rotterdam Rijnmond. Bij ArboNed in Rotterdam. Ter plekke konden bezoekers een mini-healthcheck laten doen.

Interesse in gezondheid

Ander belangrijk onderdeel van haar werk is leefstijl bespreekbaar maken op de werkvloer. ‘Werknemers ervaren dat vaak als prettig, ze vinden het leuk dat er interesse is in hun gezondheid, juist vanuit preventief opzicht. En werkgevers zien de kansen ook. Het hoeft ook niet ingewikkeld of duur te zijn: soms is regelmatiger bewegen tijdens vergaderingen of op de werkdag al een belangrijke verbetering.’

Van roken naar tafeltennissen

Femke ziet mooie voorbeelden in de praktijk. ‘Dat varieert van het gebruik van zit-sta tafels tot het aanschaffen van een powernapstoel. Of werkgevers die aan de slag gaan met passend beleid ten aanzien van thuiswerken om bijvoorbeeld blurring te voorkomen. Ander leuk voorbeeld: een van mijn klanten heeft niet alleen het rookhok de deur uit gedaan, maar op die plek meteen een tennistafel neergezet. In plaats van roken, bewegen de medewerkers nu en hebben ze plezier. Niet alleen gezond, maar ook goed voor de verbinding onder collega’s.’

Meer weten over leefstijl of het werk van de bedrijfsarts en leefstijlarts? Neem contact op met Femke.

Twee nieuwe online spreekuren

Er staan twee online spreekuren gepland op maandag 14 november (om 19:00) en donderdag 15 december (om 19:00). Twee interactieve digitale sessies met ruimte voor vragen. Voor artsen en geneeskundestudenten die een carrière in de bedrijfsgeneeskunde overwegen of benieuwd zijn naar de opleiding en het vak. Meedoen is gratis, wel graag vooraf aanmelden.

Maandag 14 november staat Michel Soffers voor je klaar. Hij streeft naar een gezonde leefstijl en neemt dat ook mee in zijn werk als bedrijfsarts. Hoe word of blijf je fit? En hoe kun je in goede fysieke én mentale gezondheid je werk uitoefenen? Michel vertelt er alles over.

Donderdag 15 december neemt Suzanne Driessen het woord. Suzanne haalt veel voldoening uit het verder helpen van werkenden én vindt de groeimogelijkheden binnen het vakgebied erg fijn.

>> Lees meer of meld je aan

Wij stellen aan je voor: Mèdelyn Wennekers

Maak kennis met onze nieuwste ambassadeur Mèdelyn! Als arts-assistent dermatologie in het ziekenhuis haalde ze veel voldoening uit het praktische onderdeel van haar werk: klachten gericht aanpakken. Maar om de kwaliteit van behandelingen nog beter te maken, wilde ze meer weten van patiënten. Die tijd was er vaak niet en dat begon ze steeds meer te missen.

‘De leefomstandigheden en persoonlijke aspecten van een patiënt zijn belangrijk om een passend behandelplan op te stellen. Niet alleen om klachten te verminderen, maar bijvoorbeeld ook om goed om te leren gaan met bepaalde aandoeningen in het dagelijkse leven.’

Ze besloot het over een andere boeg te gooien, sprong van de “rijdende trein” en kwam met een zachte landing terecht in de bedrijfsgeneeskunde. ‘Als bedrijfsarts kan ik de tijd nemen voor mensen. Ook de variatie in het werk vind ik fijn en interessant. Elke dag zie ik verschillende mensen met uiteenlopende ziektebeelden. Allemaal hebben ze hun eigen verhaal en dat neem ik altijd mee om de beste zorg te bieden.’

Lees hier het hele verhaal van Mèdelyn

Boyd Thijssens spreekt minister Ernst Kuipers

‘Niet altijd een puur medisch antwoord’ 

Boyd Thijssens (Medisch directeur De Nieuwe arts, voorzitter NVAB en ambassadeur van bedrijfsartsworden.nl) sprak minister Ernst Kuipers toe, tijdens het Ontbijt met de Minister daags na Prinsjesdag.

Boyd benadrukt in zijn verhaal dat niet op alle zorgvragen een puur medisch antwoord past. En dat vroege interventies door de bedrijfsarts uitval of vertrek kunnen voorkomen. ‘Een vroegtijdige inzet van de bedrijfsarts kan enorm bijdragen aan het minder belasten van de zorg die nu zo onder druk staat. Door te voorkomen dat zorgmedewerkers uitvallen. Door oog te hebben voor veilige werkomstandigheden, fysiek én psycho-sociaal. En door te kijken naar een bredere context dan enkel het orgaanprobleem of ziektebeeld.’

Lees het hele artikel op nvab-online.nl: Bedrijfsartsen helpen ambities Integraal Zorgakkoord bereiken

Foto: NVAB

Luistertip
Luister ook naar de podcast van Medisch Contact, Aflevering week 38. Met een terugblik op het Ontbijt met de minister en een gesprek met minister Kuipers, Over de VWS-begroting en de onderhandelingen over het Integraal Zorgakkoord.