Ambassadeurs leveren input voor Arbovisie 2040

Begin september vond er een gesprek plaats met bedrijfsartsen, beleidsmedewerkers van SZW en minister Karien van Gennip. Voor het Ministerie van SZW zijn meldingen van beroepsziekten belangrijke informatie. Welke ziekten krijgen mensen door hun werk, waar en hoeveel? Onze ambassadeurs Stefan van Vuuren, Boyd Thijssens en Femke van Leeuwen schoven aan tijdens het rondetafelgesprek met de minister.

Bedrijfsartsen moeten beroepsziekten melden, maar het aantal meldingen is op dit moment nog laag. In het gesprek met bedrijfsartsen werd daarom gesproken over knelpunten in het melden van beroepsziekten, en over mogelijke oplossingen.

Het ministerie gebruikt de input van het gesprek de Arbovisie 2040.

Meer weten over beroepsziekten en preventie? Ga naar Wat zegt de wet over beroepsziekten?

Deel dit artikel: