Inge van der Ende: van vliegerarts tot …bedrijfsarts!

BEDRIJFSARTS IN BEELD. Als vliegerarts adviseerde ze over een hele grote missie in Tsjaad. En ze is duikerarts. Uiteindelijk is ze bedrijfsarts geworden, omdat ze verbreding en verdieping wilde. Lees hier het verhaal van Inge van der Ende. Een intrigerend carrièrepad!

Wist je altijd al dat je bedrijfsarts wilde worden?
Nee, toen ik afstudeerde als arts wist ik wel meteen al zeker dat ik niet in een ziekenhuis wilde werken. Ik voelde me daar opgesloten, verwijderd van de rest van de wereld. Ik startte mijn carrière als arts bij de Luchtmacht. Daar hield ik me bezig met zowel de curatieve als de bedrijfsgeneeskundige zorg voor militairen. Ook adviseerde ik commandanten over gezondheid bij oefening en uitzending. Omdat ik militair was, moest ik er natuurlijk ook voor zorgen dat ik mijn militaire vaardigheden op peil hield en fit was. Als we meededen aan een oefening moesten wij als artsen ook tenten bouwen, sjouwen met brandstof jerrycans en met z’n allen in een grote tent eten.’

Wat trok je zo aan in het werk als Luchtmacht-arts?
‘Als Luchtmacht-arts kreeg ik te maken met piloten en andere militairen die meevliegen met de vliegtuigen en helikopters. Omdat de arbeidsomstandigheden nogal anders zijn dan gebruikelijk, leert een Luchtmacht-arts van alles over drukverschillen, trillingen, geluid en zuurstoftekort bij werken op hoogte. Dit hoort bij de specialisatie van vliegerarts. Ik vind vooral de fysiologische kant van werken in bijzondere omstandigheden erg interessant. Ik heb me daarom behalve als vliegerarts ook gespecialiseerd als duikerarts.’

Wat is het meest opmerkelijke dat je bent tegengekomen?
‘De leukste ervaring die ik in mijn vak als militair arts heb opgedaan is het adviseren van de commandant van een hele grote missie in Tsjaad. Ik was daar verantwoordelijk voor de gezondheid van de deelnemende militairen. De adviezen betroffen zowel de inrichting van de zorg, maar ook preventie; zorg voor gezond drinkwater, hygiëne, adviezen over inzet bij hitte, het vervoer van patiënten enzovoort. Eigenlijk acteerde ik daar zoals je als bedrijfsarts graag doet: adviseren over de meest gezonde manier van werken in bijzondere omstandigheden.’

Hoe komt iemand op het idee om dan later toch bedrijfsarts te worden?
‘Pas later in mijn carrière heb ik de bedrijfsartsenopleiding gevolgd. Ik wilde graag meer verdieping én verbreding in mijn vak en vond dit volop. Inmiddels werk ik als zelfstandig bedrijfsarts buiten Defensie. Ik vind het mooiste van mijn vak dat ik kijk naar de mens en zijn omgeving en dat ik me daarbij niet hoef te beperken tot dat lichaamsdeel waar de klacht zit. Het is mijn doel om mensen zo goed mogelijk te laten werken, rekening houdend met hun mogelijkheden en beperkingen. Ik voel me op die manier betrokken bij de maatschappij. Omdat ik mijn vak zo mooi vind en graag anderen hierin laat delen, werk ik nu ook als opleider bij de bedrijfsartsenopleiding.’

Ga je de komende jaren nog nieuwe wegen inslaan, in de bedrijfsgeneeskunde of elders?
‘De grootste veranderingen in mijn carrièrepad heb ik wel achter de rug, denk ik. Maar je weet maar nooit; ik houd mijn ogen en oren altijd open voor nieuwe mogelijkheden om me verder te ontwikkelen…’

Deel dit artikel: