14 september

Arbowet: extra steuntje in de rug voor preventie

De nieuwe Arbowet zet in op preventie en samenwerking. Wat is het effect van de wet een jaar na invoering, wat merken bedrijfsartsen er van? Als bedrijfsarts ben ik, Wendel Slingerland, hierover geïnterviewd door Arboportaal Magazine, samen met arbeidshygiënist en veiligheidskundige Hendrik-Jan Hanning.

Veel meer dan een verzuimarts

Het interview bood mij de gelegenheid om te vertellen dat ik blij ben met de nieuwe wet, omdat deze de preventieve rol die ik wil vervullen verder versterkt. Dat is nodig, want er zijn nog altijd werkgevers die de bedrijfsarts puur zien als verzuimarts.  Ze zien alleen de kosten, niet de toegevoegde waarde van de betrokkenheid van de bedrijfsarts bij preventie. Terwijl investeren in preventie uiteindelijk natuurlijk veel meer oplevert. Zoals ik in het interview ook al heb gezegd: wat dat aangaat is het hier soms net Afrika, waar ik enige tijd gewoond en gewerkt heb. Daar kijken ze ook niet verder dan vandaag.

Meer weten?

Het volledige artikel vind je hier.


Eerdere blogs

Innerlijk gepensioneerd
Onmisbaar
Stress moet je niet managen, stress moet je laten
Hoe Wendel bedrijfsarts werd

Deel dit artikel: