11 november

Van arts tot arts

In mijn eerste blog richt ik me direct tot jou, collega-arts. Graag wil ik, Marnix Guijt, vertellen hoe ik het vak bedrijfsarts ervaar. Waarin lijkt het vak op andere specialismen, op welke fronten is het fundamenteel anders?

Als bedrijfsarts hanteer je qua proces eenzelfde aanpak als iedere andere arts. Je stelt vast wat het probleem is. Vervolgens bepaal je wat je kunt betekenen voor degene die tegenover je zit. Maar dan komt het eerste,wezenlijke verschil. In het ziekenhuis is het de patiënt die tegenover je zit.  Bij de bedrijfsarts is het de medewerker of de werkgever. In de ene situatie wordt iemand als ‘patiënt’ gekwalificeerd, in het andere geval als ‘medewerker’. Het begrip patiënt geeft aan dat de focus op ziekte ligt. Het begrip medewerker geeft aan dat de aandacht zich richt op een persoon in zijn werkomgeving. Dit perspectief is precies wat het werk van een bedrijfsarts anders maakt – en daarmee voor mij ook extra interessant. Hoe functioneert iemand, hoe ziet zijn omgeving eruit, wat is de interactie tussen beide?

1. Kijken naar het grote geheel

In de bedrijfsgeneeskunde maak je dagelijks mee dat mensen zich om allerlei redenen bij jou als arts kunnen melden. Ziekte is hierbij maar één van de mogelijke factoren. Precies daarin schuilt ook de kracht van een bedrijfsarts. Als bedrijfsarts kijk je naar het grotere geheel, verder dan alleen naar ziekte. Zo kun je medewerkers helpen om te leren omgaan met de situatie waar ze in zijn beland.  Wat zijn de mogelijkheden die er wel nog zijn, hoe kun je hierin zelf keuzes maken? Het leuke is dat je als bedrijfsarts de tijd en ruimte hebt om mensen op dat spoor te brengen. Je helpt mensen om te focussen op datgene waar ze wel invloed op uit kunnen oefenen. Dit geeft mensen een ervaring van grip en autonomie. Ze worden meer zelfredzaam en leren om zaken die buiten henzelf liggen te accepteren.

2. Inzicht in de leefomgeving

Er is nog een tweede verschil tussen een curatief arts en een bedrijfsarts. Als bedrijfsarts heb je toegang tot de medewerker én de omgeving waarin deze functioneert. Geen enkele arts staat zo in verbinding met de ‘patiënt’ en heeft zoveel toegang tot en inzicht in zijn leefomgeving. Hierdoor heb je veel mogelijkheden om de gezondheid, zowel fysiek als mentaal, van medewerkers te beschermen en te bevorderen. Je bent als bedrijfsarts vaak in overleg met de werkgever op allerlei niveaus  – Ondernemingsraad, leidinggevenden, HR, directie – om te ondersteunen bij het creëren van een gezonde werkomgeving.

Deel dit artikel: