Preventie: open communicatie, benaderbare arts

Ambassadeur Lianne Schouten werd onlangs geïnterviewd voor HR Journaal. Haar gesprekspartner, arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen, vraagt in het gesprek naar de nieuwe Arbowet en naar de bijdrage die een bedrijfsarts hierbij heeft. De wet speelt sterk in op preventie, vertelt Lianne. Daar is ze blij mee, ze ziet preventie als een kerntaak van de bedrijfsarts. De wet maakt bijvoorbeeld de toegang naar de bedrijfsarts laagdrempeliger voor werknemers. Een stap vooruit wat haar betreft. Een benaderbare arts en open communicatie tussen werkgever en werknemer zijn cruciaal om verzuim tegen te gaan en gezondheidsklachten preventief aan te pakken.

Anoniem, zonder terugkoppeling naar werkgever

Op het YouTube-kanaal gaat Lianne ook in op twee specifieke maatregelen uit de nieuwe wet: het ‘open spreekuur’ en de ‘second opinion’. Het open spreekuur biedt werknemers de gelegenheid om zorgen over hun werkomstandigheden en gezondheid openlijk met de bedrijfsarts te bespreken. Anoniem en zonder terugkoppeling naar de werkgever. Lianne roept werkgevers en HR-managers op om actief aan werknemers te communiceren welke mogelijkheden het open spreekuur hen kan bieden. Hetzelfde geldt voor de second opinion: werknemers die niet tevreden zijn met de analyse van hun eerste bedrijfsarts, kunnen een tweede opinie bij een andere bedrijfsarts vragen.

Deel dit artikel: